Utmana eleverna med ett EU-quiz

Testa eleverna i ett digitalt EU-quiz tillsammans med Europa Direkt Västerbotten.

Europa Direkt Västerbotten utmanar elever vid Skellefteås gymnasieskolor med digitalt EU-quiz på temat hållbar forskning.
Det bjuds på fika och en hållbar present för de deltagande.

Den 27 november deltar Europa Direkt Västerbotten i ForskarFredag Skellefteå. Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen och samarbetspartners, och sprider information om EU:s många politikområden till allmänhet, organisationer, skolor och företag. Europa Direkt Västerbotten har ett särskilt fokus på ungdomar och skola.

Just nu är världen drabbad av coronapandemin, som påverkat människor både hälsomässigt, socialt och ekonomiskt. En del av vår hållbara framtid handlar om hur vi ska få bukt med den pågående pandemin och kunna tackla framtida pandemier. EU har under 2020 satsat 150 miljoner euro på forskning för att ta fram vaccin, mediciner och behandlingsmetoder för covid-19.

Här finns en mer utförlig sammanställning av hur EU främjar forskning om covid-19  samt en sammanställning av EU:s åtgärder mot coronavirusets framfart.

Tid:

Bokade tider under fredagen den 27 november.

Plats:

Bokade gymnasieskolor.

Mer information:

Mer information finns på Campus Skellefteås hemsida.


Kontaktperson:

Christina Edman
[email protected]

Arrangör:

ForskarFredag Skellefteå i samarbete med Europa Direkt Västerbotten.


Lägg till en kommentar