Upptäck Madagaskars biologiska mångfald

Följ med på en forskningsresa till Madagaskar och se hur Naturhistoriska riksmuseets forskare arbetar med att kartlägga den biologiska mångfalden där. Prata sedan vidare om filmen med hjälp av färdiga frågeställningar och förslag till resonemang.Följ med Johannes Bergsten och de andra forskarna djupt in i Madagaskars regnskog och upplev det rika men hotade djurlivet där. Med hjälp av de färdiga frågeställningarna tar ni bland annat reda på var Madagaskar ligger och varför det finns så många arter i regnskogen.

Dokument för nedladdning från Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Exempel på frågor

  • Varför är det viktigt att samla in och bevara olika typer av djur?
  •  Varför räcker det inte att studera djuren på plats i regnskogen?
  • Vilka nya frågor tror ni att Johannes och hans kollegor forskar vidare kring, när de har hittat en del svar om den biologiska mångfalden i Madagaskar?

Materialet är en del av Naturhistoriska riksmuseets skolmaterial.


Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.


Lägg till en kommentar