The MIMSquito!

Varifrån kommer egentligen “The MIMSquito”?

Professor Oliver Billker på MIMS, Umeå universitet har fått en mygga i teet… var kommer den ifrån?
(A description in english is available at the bottom of the page.)

Följ Oliver runt i hans sökande efter myggan. Du möter flera av hans kollegor och de berättar vad de arbetar med och varför myggan nog inte kommer från deras labb!
Filmen “The MIMSquito”, med MIMS Research Groups, är på engelska med svensk text.

Tid:

Fredagen den 27 november, kl 17.44.

Plats:

Digital sändning, gå in här: live.umu.se/forskarfredag.

Mer information:

Hjälp oss att bli bättre och svara på några frågor efter att du har sett sändningen: https://sv.surveymonkey.com/r/Umea_Curiosum

Läs mer på Curiosums hemsida.
Personer i hela Sverige är välkomna att delta.


Kontaktperson:

Marianne Eik
[email protected]
0766-960930

Arrangörer:

Curiosum

Umeå universitet

MIMS

The MIMSquito!

Professor Oliver Billker at MIMS, Umeå University has found a mosquito in his tea… where did it come from?

Follow Oliver around in his search for the source of the mosquito. Along the way you meet several of his colleagues and they tell you what they work with and why the mosquito probably does not come from their lab! The film is in English with Swedish subtitles.

“The MIMSquito” with
MIMS Research Groups

Time:

Friday, November 27, at 5:44 p.m.

Place:

Digital broadcast, go here:  live.umu.se/forskarfredag .

More information:

Help us get better and answer some questions after watching the broadcast:  https://sv.surveymonkey.com/r/ Umea_Curiosum

Read more on  Curiosum’s website.
People all over Sweden are welcome to participate.


Lägg till en kommentar