Teknikens Hus är en pedagogisk verksamhet och ett science center som med utställningar, skolprogram och publika program stimulerar nyfikenhet och uppmuntrar till eget upptäckande.

Teknikens Hus besöks årligen av c:a 100 000 besökare, varav besökande skolelever i handledda besök utgörs av c:a 15 000 barn och ungdomar. Teknikens Hus visar de näringar som finns i Norrbotten: gruva&geologi, järn&stål, skog & papper, vatten & energi, hamn och datacenter.

Vi är med i ForskarFredag

Detta arrangemang hjälper oss att nå syftet med vår verksamhet som är att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga och inspirera till teknisk och naturvetenskaplig utbildning.

Vi tror att ett bra sätt av inspirera unga är att visa på förebilder och här är forskare en viktig pusselbit!

Kontakt:

Linda Ökvist Johansson, Teknikens Hus.
[email protected]

www.teknikenshus.se