Systembolaget har – vid sidan av att sälja alkoholdrycker med ensamrätt och utan vinstintresse – ett samhällsuppdrag. En del av samhällsuppdraget är att sprida kunskap i samhället om alkoholens skadeverkningar. För att kunna göra det på bästa sätt avsätts 10 mkr varje år till alkoholforskning. Medlen fördelas av ett oberoende alkoholforskningsråd bestående av forskare och samhällsrepresentanter.

Vi är med i ForskarFredag för att…

Sprida kunskap om den alkoholforskning som pågår i Sverige just nu och med ett särskilt fokus på juniora forskare.

Kontakt:

Anna Raninen
Telefon:0720-779729
E-post: [email protected]

www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/forskning/