Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter.

Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter.

Varför är vi med i ForskarFredag?

Ett av Sveriges unga akademis huvudsyften är att inspirera barn och unga till forskning och vetenskap. ForskarFredag ger oss ett utmärkt tillfälle att komma ut i landet för att träffa skolungdomar och genom vetenskapsspelet Expedition Mundus visa hur kul det kan vara med forskning. Vi får också chansen att agera som förebilder och utmana stereotypen av vad en forskare är.

Expedition Mundus

Expedition Mundus är ett spel som låter en hel skolklass uppleva forskning på ett lekfullt sätt. Spelet inleds med en historia om tre forskare som upptäcker en ny och bebodd planet. Eleverna får sedan försöka besvara olika vetenskapliga frågor utifrån information som samlats in i form av bilder, texter och andra källor. Programpunkten låter skolklasser uppleva den vetenskapliga processen, genom att arbeta som ett forskarteam, formulera hypoteser, testa dem och sedan rapportera om resultaten.

Spelet har utvecklats av den holländska unga akademin. Mer info om spelet finns här: http://www.sverigesungaakademi.se/mundus

Kontaktperson:

Anna Kjellström, [email protected]erigesungaakademi.se, 070-6739445