Svarta hål, gammastrålning och universums mysterier

Att förmedla entusiasm för fysik och möta allmänhetens intresse för fysikforskning är något av det bästa som forskarna på Fysikum vid Stockholms universitet vet. Under årets ForskarFredag bjuds på många spännande ämnen – svarta hål, gammastrålning och några av universums mysterier.

Liksom tidigare visas också de populära showerna “Hollywoodfysik” och “Fysikshow” – alltsammans går att följa online. Notera att många av inslagen från Fysikum är på engelska. Första programpunkten har en egen Zoom-länk, efterföljande har samma adress.

Program:

Hur fungerar ett svart hål? Hur ser Universum ut? Och vad är egentligen mörk materia och mörk energi? Få svar på dessa frågor och häng med när vi utforskar universums gåtor!

Can electricity travel through the air? Can we ‘see’ music? What will happen if we touch a -200 C liquid? Come join us as we explore all these questions and more!
FysikShow är ett samverkansprojekt från Stockholms universitet med syftet att öka intresset för naturvetenskap och forskning.

 

Tack vare astronomisk forskning under det senaste decenniet, vet vi idag att de allra flesta stjärnor har planeter omkring sig. Det verkar därför osannolikt att jorden skulle vara den enda planet som det finns liv på, men ännu så länge finns det inga säkra bevis på liv på andra planeter. Hur hittar man planeter kring andra stjärnor, och hur kan vi leta efter liv på dem?

Vi mäter gammastrålningen som naturligt finns omkring oss, med en typisk detektor för högenergetiska partiklar. Strålningen härrör från sönderfallet av radioaktiva atomkärnor i vår omgivning, och den bär spår av de katastrofala kosmiska händelser som en gång, för kanske 10 miljarder år sedan, skapade det material som jorden och solsystemet är uppbyggda utav.

Ever amazed by James Bond action scenes or Jedi sword fights? Join us as we explore how accurately is science portrayed in some of our favourite Hollywood movies!

Hollywoodfysik är samverkansprojekt från Stockholms universitet med syftet att öka intresset för naturvetenskap och forskning.

Can electricity travel through the air? Can we ‘see’ music? What will happen if we touch a -200 C liquid? Come join us as we explore all these questions and more!   
  FysikShow är ett samverkansprojekt från Stockholms universitet med syftet att öka intresset för naturvetenskap och forskning.

Mer information:

Alla programpunkter visas digitalt.

Följande punkt har ställts in på grund av sjukdom: 

  • 11:00 – 11:30 Particle physics at CERN:
    How huge experiments search for tiny particles

Anmäl via detta formulär!

Se även Vetenskapens hus hemsida.


Kontaktpersoner:

Projektledare: Marcus Angelin, tel 08-790 98 18
Kommunikatör: Elin Ottergren, tel 08-790 98 45

Arrangörer:

Vetenskapens hus, Kungliga Tekniska HögskolanStockholms UniversitetKarolinska InstitutetStockholms stad 


Lägg till en kommentar