ForskarFredag i Stenstorp 2016. Foto: Dalénium Science Center.

Tack för i år!

Under ForskarFredag 2021 i Stenstorp hölls öppet hus på Dalénium sceince center och det gick att lyssna på forskarföredrag om dataspel och odlat kött.

Nästa ForskarFredag arrangeras sista veckan i september 2022. Välkommen tillbaka!

Kontakt:

Maria Bredberg
[email protected]

Dalénium science center

Aktiviteter: