Spikningsceremoni på Campus Skellefteå

Forskarna på Campus Skellefteå spikar eller hänger upp sina avhandlingar när de är färdiga. I år går det att se ceremonin digitalt. Foto: Campus Skellefteå

På Campus Skellefteå har vi sedan 2012 anordnat egna ceremonier för att hedra våra forskare i Skellefteå. Forskare och alla som vill är välkomna att närvara när de spikar eller hänger sina avhandlingar under en liten trevlig ceremoni. Lyssna på nya forskningsrön och aktuella forskningsprojekt.

Att spika upp sin avhandling är en gammal akademisk tradition som lär gå tillbaka till år 1517 då Martin Luther spikade upp sina teser på domkyrkodörren i Wittenberg som en protest och kritik mot den Romersk-katolska kyrkans försoningslära. Detta anses vara startpunkt för reformationen. Agerandet togs vidare till universiteten där det nu är tradition att tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras så att alla som vill kan läsa den och komma med kritik under disputationen.

Att doktorera innebär, att bedriva studier och forskning som är avsedda att leda till doktorsexamen. Detta tar på heltid fyra år. Under tiden är man doktorand. Att disputera innebär att inför en opponent, d v s en ämnesexpert inom området som också är examinator och en betygsnämnd försvara sin doktorsavhandling. När avhandlingen är godkänd är doktoranden disputerad och därmed doktor.

Plats:

Se ceremonin här!

Mer information:

Fler aktiviteter finns samlade på Campus Skellefteås hemsida.


Kontaktperson:

Torunn Törnblom
[email protected]
0708602625

Arrangör:

Campus Skellefteå.


Lägg till en kommentar