Spela Uppdrag Miljöövervakning

Oroliga medborgare hör av sig till länsstyrelsen och berättar att de har sett spår av ett okänt djur i en nationalpark. Vad är det för mystiskt djur som har flyttat in i parken, och bör länsstyrelsen vidta åtgärder? Låt eleverna testa Naturhistoriska riksmuseets lärspel om miljöövervakning och biologisk mångfald.

Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Uppdrag Miljöövervakning visar en praktisk tillämpning av DNA-teknik samt öppnar upp för resonemang kring biologisk mångfald och miljövård. En förhoppning är att materialet ska väcka intresse och nyfikenhet för yrken där miljöövervakning ingår.

E-lektionen är uppbyggd så att ett avklarat avsnitt låser upp nästa. Det ger eleverna ett logiskt flöde genom materialet. Naturhistoriska riksmuseets forskare ger fakta i filmat material. 

Lärarhandledningen innehåller bakgrundsfakta om miljöövervakning med DNA-analys, genomgång av alla avsnitt, nedladdningslänkar till alla dokument som förekommer i e-lektionen, lärardemo av materialet och tips från lärare som har använt e-lektionen i klass. Du kan också ladda ner en skärmbild med länken till e-lektionen.

Praktisk info: E-lektionen görs direkt via den här länken, ingen nedladdning behövs. Den görs bäst på dator, men fungerar även på surfplatta och smart telefon. Rekommenderade webbläsare för dator är chrome och firefox. Läs mer på Naturhistoriska riksmuseets hemsida.

Lärarhandledning att ladda ned!

Materialet är en del av Naturhistoriska riksmuseets skolmaterial.


Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.


Lägg till en kommentar