Smältande permafrost – en tickande bomb

See the trailer!.

Möt Keith Larson, forskare i Abisko, en kall miljö på väg att bli allt varmare. Vad händer då? OBS! English speaking!

Jordens permafrost är på väg att tina bort. Keith förklarar varför detta är så farligt och viktigt att hålla koll på. Möt honom i hans forskningsmiljö, i Abisko!

Se filmen: “Permafrost Methane Time Bomb” (in English)
Featuring Keith and Maggie Larson
Filmad av Alexandra Batchelor

Tid:

Fredagen den 27 november, kl 16.53.

Plats:

Digital sändning, gå in här: live.umu.se/forskarfredag.

Mer information:

Hjälp oss att bli bättre och svara på några frågor efter att du har sett sändningen: https://sv.surveymonkey.com/r/Umea_Curiosum

Läs mer på Curiosums hemsida.
Personer i hela Sverige är välkomna att delta.

Kontaktperson:

Marianne Eik
[email protected]
0766-960930

Arrangör:

Curiosum, Umeå universitet

Melting permafrost – a ticking bomb

Meet Keith Larson, a researcher in Abisko, a cold environment that is getting warmer. What happens then? NB: In English!
The Earth’s permafrost is thawing. Keith explains why this is so dangerous and why we need to keep track of what is happening. Meet him in his research environment, in Abisko!

Watch the film: “Permafrost Methane Time Bomb” (in English)
Featuring Keith and Maggie Larson

Filmed by Alexandra Batchelor

Time:

Friday 27 November, 16.53.

Where:

Digital broadcast can be accessed here: live.umu.se/forskarfredag.

Further information:

Help us to improve our activities by answering a few questions after the event:  https://sv.surveymonkey.com/r/Umea_Curiosum
Read more on Curiosum’s website.
Everyone is welcome to participate.

Contact person:

Marianne Eik
[email protected]
0766-960930

Organiser:

Curiosum, Umeå University


Lägg till en kommentar