Science Afternoon: Hållbar idrott och framtidens konsumtion

Science Afternoon direktsänds på Youtube, men går även att se i efterhand. Klicka på bilden för att titta!

Vad kommer vi att äta i framtiden? Hur ser framtiden ut för våra unga politiker? Och kan andningsskydd av cellulosa egentligen skydda mot covid-19? Häng med på en livesänd eftermiddag i forskningens tecken under finalen av ForskarFredag Vetenskapsveckan! Samtalen leds av konferencier Fredrik Alverland, känd radioröst från P4 Jämtland.

Program

 • Hur ser framtidens politiker ut?
  Vilka personer blir egentligen medlemmar i politiska ungdomsförbund idag? Vad lockar dem till politiken och vad gör de som medlemmar? Lyssna till ett nystartat projekt som undersöker de politiska partiernas ungdomsorganisationer och dess roll som en väg in i politiken.
  Medverkande: Niklas Bolin, forskare statsvetenskap
 • Kan andningsskydd av cellulosa skydda mot covid-19?
  Hur kan vi skapa skydd av cellullosamaterial som både är lättare att andas igenom och som via statiskt elektricitet skulle kunna minska risken för smittspridning av pandemier genom självdesinfektion? Detta undersöker just nu en forskargrupp vid Mittuniversitetet i ett nystartat projekt i samarbete med Uppsala universitet, finaniserat av Vinnova.
  Medverkande: Christina Dahlström
 • Så kan vi tillsammans göra idrotten och friluftslivet mer hållbar
  Vi är många som håller på med idrott eller friluftsliv i Sverige. 4,6 miljoner människor är med i en idrotts- eller friluftsorganisation och många fler idrottar, är ute i naturen, tittar på idrott eller skjutsar till aktiviteter. Tänk vilken effekt det skulle bli om vi kan hitta lösningar på våra miljöutmaningar som alla kan bidra till. Mistra Sport & Outdoors tar fram ny kunskap kring detta med fokus på kunskap och omvandling, hållbara transporter, användning av mark och vatten, material och utrustning, hållbara evenemang, samt beteenden och styrmedel. Vill du också vara med i vår rörelse?
  Medverkande: Peter Fredman, forskare turismvetenskap, forskningcentrum ETOUR
 • Framtidens konsumtion
  Vad äter vi i framtiden? Hur kan vi kunna ställa om vår matindustri för en hållbar framtid där lokala Foodtech-projekt kan bidra och där kunskap och innovationer spelar en viktig roll?
  Medverkande: Henrik Haller, forskare vid Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande
 • Idrott för alla?
  Personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning deltar mindre i idrottsaktiviteter och är mindre fysiskt aktiva än personer utan funktionsnedsättning. Hur kan vi med innovativa lösningar och digitala hjälpmedel främja fysisk aktivitet och jämlikt idrottsdeltagande för förbättrad hälsa? Lyssna till projektet Parasport och inkluderande träning som sker i samarbete med Östersunds kommun.
  Medverkande: Sanna Vikberg, forskningsassistent hälsovetenskap, Nationellt Vintersportcentrum och Eva Flygare, Östersunds kommun

Tid:

Fredagen den 27 november, kl 15.00-16.00.

Plats:

Följ sändningen på Youtube.

Evenemanget direktsänds och kan även ses i efterhand.

Mer information:

Läs mer om Science Afternoon.


Kontaktperson:

Sofia de Wall
[email protected]
0725818937

Arrangör:

Mittuniversitetet

 


Lägg till en kommentar