Stort tack till våra samarbetspartners som möjligör den nationella samordningen av ForskarFredag 2022!

Vill din organisation också stötta ForskarFredag 2022? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2022:
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare 


Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2022 genomförs med stöd av IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Oscar och Maria Ekmans DonationsfondSULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Vetenskapsrådet, Vinnova och Åforsk, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 101061464.

Stort tack!