Stort tack till våra samarbetspartners som möjliggjorde den nationella samordningen av ForskarFredag 2021!

Vill din organisation stötta ForskarFredag 2022? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2021:

Carl Tryggers Stiftelse
för Vetenskaplig Forskning

 Kungl. Vitterhetsakademien


Rymdstyrelsens logga

SULF - Sveriges universitetslärare och forskare 


 Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2021 genomförs med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Patriotiska sällskapet, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och Åforsk, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 101036119.

Stort tack!