Listan uppdateras löpande. Vill du stödja ForskarFredag 2020? Kontakta oss!

ForskarFredag 2020 stöds av:

 

 

Carl Tryggers Stiftelse
för Vetenskaplig Forskning 

 
  

Kungl. Vitterhetsakademien


 

SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

  


 

 

Stort tack!