Stort tack till våra samarbetspartners som möjliggjorde den nationella samordningen av ForskarFredag 2020!

Vill din organisation stötta ForskarFredag 2021? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2020:

 

 

Carl Tryggers Stiftelse
för Vetenskaplig Forskning
  

Kungl. Vitterhetsakademien


Rymdstyrelsens logga

SULF - Sveriges universitetslärare och forskare 


 Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2020 genomförs med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Rymdstyrelsen, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och Åforsk, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 955366.

Stort tack!