ForskarFredag 2019 stöds av:

AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, EU-kommissionen, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jacob Wallenbergs Stiftelse, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och ÅForsk.

 

 

Carl Tryggers Stiftelse
för Vetenskaplig Forskning 
 
 

 
 

 


 
Kungl. Vitterhetsakademien
 
 

 

 
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
 

 

 
 


 

 

 

Stort tack!

Vill din organisation stödja samordningen av Sveriges mest spridda vetenskapsfestival?


Kontakta oss!