ForskarFredag 2019 stöds av:

AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, EU-kommissionen, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Vetenskapsrådet, Vinnova.


 

Carl Tryggers Stiftelse
för Vetenskaplig Forskning 
 
 

 
 


 

Kungl. Vitterhetsakademien

 
 
 
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
 

 
 


 

Stort tack!

Vill din organisation stödja samordningen av Sveriges mest spridda vetenskapsfestival?


Kontakta oss!