ForskarFredag 2018 stöds nationellt av:

AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och ÅForsk.

Stort tack!

Vill din organisation stödja Sveriges mest spridda vetenskapsfestival? Kontakta oss!

 

 

AFA Försäkring

 

 

 

 

 

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungl. Vitterhetsakademien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetenskapsrådet

 

 

 

 

 

Vinnova