ForskarFredag 2018 stöds nationellt av:

AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och ÅForsk.

Stort tack!

Vill din organisation stödja Sveriges mest spridda vetenskapsfestival? Kontakta oss!