Vill din organisation vara med och stödja Sveriges mest spridda vetenskapsfestival? Kontakta oss!

 

 

 

AFA Försäkring

 

 

 

 

 

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

 

 

 

 

Jernkontoret

 

 

 

 

 

 

Kungl. Vitterhetsakademien

 

 

Oskar och Maria Ekmans Donationsfond

 

 

 

 

 

 

SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetenskapsrådet

 

 

 

 

Vinnova