Region Jönköpings länRegion Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Vi har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Under ForskarFredag bjuds allmänheten in till att träffa forskare på olika platser. Kom och fika eller ta en after work med ett flertal forskare från olika områden. Kom och ställ frågor om deras forskningsresultat, vad de gör till vardags eller hur man blir forskare!

Vi är med i ForskarFredag för att…

För region och kommuner är ForskarFredag inte bara ett sätt att nå ut med klinisk och praktiknära forskning, utan också ett bra sätt att visa sin attraktivitet som arbetsgivare och förmå framtida medarbetare att stanna i vårt län. För den lokala högskolan är det en del i den ”tredje uppgiften”, som handlar om att högskolan ska ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.

Kontakt:

Ann-Sofi Kammerlind
[email protected]

www.rjl.seLäs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?

Kontakt