Working together: Synergies between robots and humans

Samarbete mellan människa och robot. Foto: Högskolan i Skövde

Robots are the future and have been for at least the last 100 years. Why is it taking so long for robots to revolutionize our day-to-day life (and clean my house)?

While there are many kinds of robots in the world, there are none that can flexibly, safely, and adaptively interact with humans 100% of the time.

”In my research I aim to understand how humans interact with one-another and use these insights to design algorithms to make better robots.” says Maurice Lamb, senior lecturer in informatics at the University of Skövde who will teach you more about robots in in this lecture.

Tid

Fredagen den 24 september 2021, kl. 13.00-15.00

Plats

På plats, aktiviteten är fullbokad.

Mer information

ASSAR Industrial Innovation Arena följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten när det gäller evenemang och sammankomster.

De fysiska event, möten och aktiviteter som genomförs i ASSAR sker alltid med restriktioner. Deltagare på fysiska event ges information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.

ASSAR har en noggrann eventplanering rörande fysiska aktiviteter i miljön för att minska antalet samtida aktiviteter och därmed möjliga samlingar eller köbildningar. Arenan följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för arrangörer av evenemang och sammankomster.


Kontaktperson

Christian Boström
[email protected]
0500 448000

Arrangör

Högskolan i Skövde, 
Balthazar Science Center
ASSAR


Lägg till en kommentar