Lost in the Supermarket

Vi behöver minska vår konsumtion för att nå ett hållbart samhälle. Men hur ska vi nå dit? Det vill Cecilia Katzeff, forskare vid KTH undersöka.

Vad betyder egentligen hållbar konsumtion och hur kan vi uppnå det? Det är en komplex fråga, men den kan konkretiseras och samhällen över hela världen har satt upp mål som måste respekteras för att vi ska kunna konsumera hållbart.

Ett globalt mål som FN har kommit överens om är mål 12 i Agenda 2030 – målet för hållbar konsumtion och produktion. Målet slår fast att vi människor konsumerar långt över vad vår planet klarar av och för att uppnå en hållbar utveckling krävs att vi ändrar hur vi producerar och konsumerar varor och resurser och därmed minskar vårt ekologiska fotavtryck. Att konsumera mindre är den strategi som anses ha störst potential att minska miljöpåverkan från konsumtion och för att konsumera mindre behöver vi också förändra våra vanor.

Cecilia Katzeff är docent vid KTHs avdelning för strategiska hållbarhetsstudier. Så här berättar hon om sitt föredrag:

I mitt föredrag kommer jag att ta upp olika sätt som alla människor kan bidra till lägre fotavtryck på miljön genom minskad konsumtion. Jag kommer bl a att berätta om några forskningsprojekt där jag och mina kollegor har studerat olika sätt att minska matsvinn, att minska elkonsumtion och att arbeta med företag som kan stödja sina anställda i att förändra sina vanor till att bli mer hållbara. Jag kommer också att visa några exempel på hur digital teknik kan motivera människor till att bli mer medvetna om hur stort avtryck på miljön som deras konsumtion leder till.

Tid:

Fredag 30 september 2022 kl. 11:00–11:45

Plats:

Delta på AlbaNova eller online, länken för onlinedeltagande kommer att publiceras på Vetenskapens Hus sida.

Anmälan:

För att delta på plats. anmäl din klass via formuläret på Vetenskapens hus webbplats.

Målgrupp:

Åk 7-9 samt gymnsiet.

Kontakt:

Elin Ottergren
Tel: 08-790 98 45
[email protected]

Arrangör:

Vetenskapens hus

Mer information

Föreläsningen passar elever i årskurs 9 och gymnasiet.

Läs mer om vad som händer på Vetenskapens hus under ForskarFredag!

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *