Vems livsmiljö? – habitatförlust, ett hot mot den biologiska mångfalden

Människans levnadssätt – vårt sätt att breda ut oss och nyttja både landyta och hav, våra boendemiljöer, städer och ytor för matproduktion påverkar alla de djur och växter vi samexisterar med. Andra djur får mindre och mindre plats att leva på. Förlusten av biologisk mångfald är ett minst lika stort hot som klimatförändringar, det påverkar oss alla. Men det finns också hopp!

 

Hur kan djur överleva i och anpassa sig till en människocentrerad miljö? Många arter dör ut, medan andra utvecklas. Kan vi stanna upp, vända utvecklingen och hitta sätt att hjälpa djuren och naturen?

Forskning kring ny artbildning, anpassningar, urban evolution och sätt att återställa värdefulla livsmiljöer pågår. Kennet Lundin, forskare och marinbiolog, och Peter Nielsen, entomolog, från Göteborgs naturhistoriska museum berättar om utvecklingen och vilka möjliga lösningar det finns, för att vi ska kunna samexistera på den här planeten.

Aktiviteten kommer att ske live digitalt och ni har möjlighet att ställa frågor i chatten och i samtal efteråt. 

Tid

Torsdagen den 23 september 2021, kl. 18.00-19.15

Plats

Digitalt, eventet sänds live här: https://www.gnm.se/aktiviteter/kalendarium/forskarfredag-vems-livsmiljo/
samt via Göteborgs naturhistoriska museums facebooksida: https://www.facebook.com/goteborgsnaturhistoriskamuseum

Mer information

Titta gärna på Göteborgs naturhistoriska museums hemsida när det närmar sig: www.gnm.se/aktiviteter/kalendarium/


Kontaktperson

Renée Göthberg
[email protected]
070-082 50 42

Arrangör

Göteborgs naturhistoriska museum


Lägg till en kommentar