Vår gemensamma framtid – unga, forskare och politiker möts i klimatsamtal

ForskarFredag på Campus Piteå vid Luleå Tekniska Universitet
Foto: Mikael Sundkvist

Samtalet livesänds från Kulturhuset i Stockholm

Hur kommer framtidens och klimatförändringarnas Europa att se ut? Klimatforskningen pekar i en tydlig riktig, men vad gör beslutsfattarna för att säkra vår framtid? Och vad kan du själv göra? Välkommen fredagen den 24 september till detta samtal där unga, forskare och politiker möts för att diskutera ungas frågor om vår gemensamma framtid.

Med dialogevenemanget vill vi involvera forskare, ungdomar och beslutsfattare för att diskutera forskningens avgörande roll för att skapa en hållbar framtid. Publiken bjuds in att skicka in frågor i förväg för att vara med och forma innehållet i samtalet. Ett särskilt fokus kommer ligga på klimatförändringar och ett klimatneutralt Europa, samt de många åtgärder som vidtas för att uppnå detta genom Europas Gröna Giv.

Del 1, kl. 13.00-13.30: Varför ska vi lyssna på forskningen?

  • Vad säger klimatforskningen?
  • Kan forskning och teknik göra en skillnad i kampen mot den globala uppvärmingen?
  • Vad kan vi, som individer, göra?

Professor Joacim Rocklöv, Umeå universitet. Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan.
Regeneration 2030. Ungdomsinitierad och -ledd obereoende organisation som verkar för en grön omställning i Norden och Baltikum.

Del 2, kl. 13.30-14:00: Hur agerar politikerna på det forskningen säger oss?

  • Lyssnar politikerna på forskningen och hur kommer Europas Gröva Giv påverka vår framtid?

Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker och chef för Europaparlamentets förhandlingsdelegation som har förhandlat fram Europeisk klimatlag.
Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet. Klimatpolitiska rådet utvärderar regeringens politik och de underlag den bygger på, utifrån ett klimatperspektiv.
Regeneration 2030. Ungdomsinitierad och -ledd oberoende organisation som verkar för en grön omställning i Norden och Baltikum.

Tid

Fredagen den 24 september, kl. 13.00 – 14.00

Plats

Filmsalen L158 Luleå tekniska universitet

Arrangemanget på plats är endast öppet för studenter vid Luleå Tekniska universitet, men samtalet går att se digitalt, läs mer om samtalet här:

Mer information

Drop-in. Alla intresserade är välkomna!

Läs mer om samtalet här.


Kontaktperson

Katarina Selin
[email protected]
070-9514991

Arrangör

Piteå Science Park

Luleå Tekniska Universitet

Samtalet är ett samarbete mellan ForskarFredag och Lava, Kulturhuset Stadsteatern. 


Lägg till en kommentar