Vad händer då strömmen går?

Träffa sociologiforskaren Minna Lundgren som har studerat hur människor reagerar vid ett längre strömavbrott. Hur tar vi till oss information och hur agerar vi? Inbjudna skolor i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland.

Målgrupp: Årkurs 5, max fem klasser/lektion Ämne: sociologi

Utrustning

Ni behöver en smartboard eller en dataprojektor för att eleverna ska kunna se Minna och gärna en kamera så Minna kan se eleverna. Observera att flera klasser kan vara uppkopplade samtidigt.
Ni måste ha Zoom installerat på datorn

Om lektionen och förberedelser

Minna pratar om studien som hon genomfört i vårt simuleringslabb på vårt forskningscentrum Risk and crisis research centre , men också om vad mer man kan använda labbet till, hur man blir forskare och hur det är att jobba som det.

Inför lektionen ska klassen se en ca 10 minuter lång film om Minnas studie och diskutera ett par frågor som ställs i filmen. Länken till filmen kommer att publiceras på denna sida och även skickas till er lärare som har en plats till lektionen.

Tid

Fredagen den 24 september, kl. 8.30-9.10

Plats

Zoom

Mer information

Läs mer om programpunkten och ForskarFredag i Sundsvall och Östersund


Kontaktperson

Sofia de Wall
[email protected]
010-1428258

Arrangör

Mittuniversitetet


Lägg till en kommentar