The future of computing: A look into Mixed Reality

Doktorand Victor Igelmo forskar i gränsen mellan 3D och den verkliga världen

We live in a highly digitalized era. People can experience the virtual world using flat visualization devices, like smartphones. However, we are most familiar with three-dimensional information. This is the way we learn when we are children. Later, we rely on 3D representations to get a better understanding of things. My research includes the use of mixed reality and investigates how better we interact (and learn from) the virtual world using 3D information “merged” with the real world.

Presentationen hålls av Victor Igelmo, doktorand på institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Tid

Fredagen den 24 september 2021, kl. 13.00-15.o0

Plats

Digitalt, läs mer på: www.his.se/forskarfredag2021

samt på plats på ASSAR

Mer information

ASSAR Industrial Innovation Arena följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten när det gäller evenemang och sammankomster.

De fysiska event, möten och aktiviteter som genomförs i ASSAR sker alltid med restriktioner. Deltagare på fysiska event ges information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.

ASSAR har en noggrann eventplanering rörande fysiska aktiviteter i miljön för att minska antalet samtida aktiviteter och därmed möjliga samlingar eller köbildningar. Arenan följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för arrangörer av evenemang och sammankomster.


Kontaktperson

Christian Boström
[email protected]
0500- 448232

Arrangör

Högskolan i Skövde
Balthazar Science Center
ASSAR


Lägg till en kommentar