Skolprogram: Hållbart direkt i klassrummet

Kollaborativa robotar. Foto: Fitore F, Unsplash

Under ForskarFredag genomför våra pedagoger en fortbildning inom ProjektProgrammering.

ProjektProgrammering är ett koncept där digitala enheter och arbetsmaterial lånas ut till skolor i Karlshamns kommun i kombination med kompetensutveckling och kollegialt lärande kring grunderna i programmering. Målgruppen är pedagoger i grundskolan F- åk 6, samt om möjligt även pedagoger från fritids.

Fortbildningen i ProjektProgrammering består av tre tillfällen, där det tredje och sista tillfället helt och hållet fokuserar på hållbarhet och de Globala målen. Våra pedagoger gör aktiviteter där pedagogerna använder robotarna BlueBots och mBots för att öka förståelsen för hur programmering kan användas för att skapa lärande situationer kring hållbarhet i deras elevgrupper. Som exempel finns en sorteringsövning med olika sorters skräp som roboten (egentligen pedagogerna och eleverna) ska flytta till rätt fraktion.

Är du intresserad av att veta mer om denna pedagogfortbildning? Kontakta [email protected]

Tid

Fredagen den 24 september 2021, kl. 08.00-09.30

Plats

Bodestorpsskolan, Skolgatan 3, 374 37 Karlshamn
Skolgatan 3
37437 Karlshamn

Mer information

Förbokad aktivitet för att delta kontakta:

[email protected]


Kontaktperson

Linda Olsson
[email protected]
0728849977

Arrangör

Kreativum Science Center


Lägg till en kommentar