Skolförsök: Vad växer i tallbarr?

Du som deltar kommer även att få en Powerpoint med instruktioner för att det ska vara lätt att delta i kartläggningen.

Följ med på en exkursion om svamp och skogsskador på plats eller via Zoom med svampforskaren Karl Lundén. Hjälp till med ett experiment om hur tillväxt hos träd påverkas av svamp, samla och mät själv i en skog nära dig

Experimentet

Tallar har barr från flera år samtidigt olika många beroende av var tallen är i Sverige. Varje höst tappas en årgång barr, en kohort barr.

 • Varje grenpar motsvarar ett år , så på unga tallar kan man räkna grenparen och se åldern på trädet och hur mycket trädet växt varje år. På grenarna kan man se hur många barr som är kvar av de senaste årgångarnas barr.
 •  Det finns svampar som orsakar tydliga barrförluster och svampar som inte verkar ge skador på barren trots att de koloniserar barren
 • Här skall ni undersöka tillväxt per år och korrelation med andel kvarvarande barr och om det finns svamp på barren och om det skiljer sig mellan olika träd
 • Vad det finns för svamp skall ni undersöka med diagnosverktyget skogsskada
  https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skogsskada/
 • Sedan skall ni skicka in barr från tallarna så att vi forskare med sekvensering kan undersöka vilka svampar som identifieras med DNA -metoder
  För att ni skall kunna återvända och se hur tillväxten hos trädet och annat i miljön förändras under året och år efter år bör ni etablera ett försöksfält/naturruta där ni kartlägger vilka arter som finns och var tallarna är
 • Mät upp ett område i efter egna förutsättningar , förslagsvis 20×20 m i Nord-syd riktning, markera var rutan börjar och börja i norra vänstra hörnet, rita in ett rutnät med en meters rutor så kan ni ange varje träds position som i ett Excelark och namnge träden och proverna efter skolnamn och position tex Grönköpingsskolan_R1_K1_tall1 för den första rutans första tall och Grönköpingsskolan_ R2_K5_tall2 för den andra tallen i rutan 5meter öster ut och två meter nedåt från startpunkten
 •  GPS-postionera tallarna med appen My GPS Coordinates/ Min GPS koordinat och foto, spara karta i kartprogrammet maps.me
 •  Använd mallen för provtagning och mät längd på skott och uppskatta andel barr och skadade barr för de olika barrårgångarna. Provta några barr i sydlig riktning för undersökning med lupp och några för sekvensering, lägg direkt i papperspåse tex ett kaffefilter och skriv Provnamn och barrårgång på påsen tex Grönköpingsskolan_R1_K1_tall1_2019
 • Kontakta [email protected] för mer detaljer och frankerade kuvert

Tid

Dagen den 21 – 23 september, på förmiddagen alla dagar

Plats

Välj en plats nära er skola med tallar om ni gör försöket själva eller med guidning via Zoom, det finns också möjlighet att följa med på exkursion i Uppsala.

Mer information

Anmäl ert intresse till svampforskaren Karl Lundén [email protected]
Karl Lundén skickar då ut kompletterade information. 


Kontaktperson

Karl Lundén
[email protected]
070-6959665

Arrangör

Karl Lundén
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Lägg till en kommentar