Samverkan i en expansiv utveckling – aktuell forskning presenteras

Följ livesändningen i spelaren ovan!

I samarbete med Norran sänder vi direkt från Campus Skellefteå och presenterar aktuell forskning på olika områden rörande utveckling och hållbarhet.

Seminarieprogram:

 • 08:15-08:45 Cybersäkerhet.
  Ett område som blir allt viktigare för både privatpersoner och företag, över hela världen, men inte minst lokalt. På LTU i Skellefteå har man under många år jobbat tillsammans med både näringslivet och offentlig sektor med denna typ av frågor, kopplat till sakernas internet. Inom områden som eHälsa, elektrifiering och energioptimering av fastigheter, ökar behovet av kunskap och utveckling i olika säkerhetsaspekter. Vad orsakar olika hot utifrån teknik- och individperspektiv? Hur jobbar en hackare och vad bör man tänka på för att skydda sig från hacker-attacker?
  Christer Åhlund, Professor i distribuerande datorsystem, Luleå tekniska universitet.
 • 09:00-09:30 Vård för personer med psykisk ohälsa inom allmän akutsjukvård.
  Vad gör sjukvården när man mår akut dåligt både psykiskt och i kroppen? Får man den hjälp man behöver? Kan mänskliga möten och relationer vara viktiga – kanske till och med avgörande?
  Katharina Derblom, Doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
 • 09:30-10:00 Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av Covid-19-vård och dess etiska utmaningar.
  Intensivvårdssjuksköterskor står i frontlinjen i vården av de svårast sjuka patienterna med Covid-19. Under den första vågen av pandemin har intensivvårdssjuksköterskorna lärt sig mycket om nya behandlingsstrategier, annorlunda anhörigkontakt och om nya etiska dilemman i vården av Covid-19 patienter.
  Anna-Lena Stenlund, universitetsadjunkt, Institutionen för omvårdnad i Skellefteå, Umeå universitet
 • 10:00-10:45 Skellefteå år 2040: vem möter du då, vad händer och hur ser Skellefteå ut i framtiden?
  Följ med Enar Nordvik, arkitekt och bygglovschef, som visar hur framtidens planer ser ut för Skellefteå och Helena Renström, marknadschef för Skellefteå, som berättar om det framtidsscenario som Skellefteå står inför.
  Helena Renström, ekon.dr, marknadschef. Enar Nordvik, tekn.dr, arkitekt och bygglovschef.
 • 11:00-11:45 LTU -AI – aktuella forskningsinsatser kopplade till temat luftkvalitetsprognoser.
  LTU har nyligen startat ett forskningsprojekt inom förklaringsbar AI där nya metoder och algoritmer ska tas fram för användning inom luftkvalitetsprognoser. Arbetet bygger vidare på tidigare projekt och har målet att hitta modeller som ger bättre insyn och transparens i syfte att förbättra precisionen i prognoserna.
  Karl Andersson, biträdande Professor i Distribuerande datorsystem, Luleå tekniska universitet.

Följ sändningen direkt i spelaren längst upp på sidan!

Tid

Fredagen den 24 september, kl. 08:15-11:45

Plats

Digitalt på Campus Skellefteå


Kontaktperson

Torunn Törnblom
E-post: [email protected]
Telefon: 0708602625

Arrangör

Skellefteå kommun
Campus Skellefteå
Norran


Lägg till en kommentar