Människan och planeten

Klimatförändringarna är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa. När vi tar hand om planeten tar vi också hand om oss själva. De val vi gör i dag avgör hur klimatet kommer att se ut framöver – vi kan fortfarande påverka vår framtid!

Välkommen till ”Människan och planeten – en bättre och friskare värld”, ett livesänt samtal i tre delar under ForskarFredag den 30 september. Samtalen tar upp frågor som:

 • Vad säger den senaste forskningen om klimatet?
 • Vad innebär klimatförändringarna och varför är de dåliga för oss? 
 • Kan vi påverka temperaturen och luftkvaliteten i våra städer?
 • Hur ser Sveriges pågående arbete ut för att begränsa klimatförändringarna?
 • Hur mår vårt vatten egentligen och hur påverkar det oss?
 • Hur löser vi matförsörjningen när jorden blir svårare att bruka samtidigt som behovet av föda ökar?

Och de viktigaste frågorna av alla: Vad kan vi själva göra för att bidra, och hur ställer vi om till en hållbar framtid?  I samtalen möter vi forskare från bland annat SMHI, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Linköpings universitet och Institutet för framtidsstudier.

Hör om hur forskare arbetar och utvecklar vetenskaplig kunskap. Ta också del av exempel från olika delar av landet på arbete med att ställa om för en hållbar framtid.

Under samtalen kan deltagarna interagera med forskarna genom verktyget Mentimeter. Mer information om hur det går till ges under sändningen. Samtalen kan ses i efterhand, men interaktionen med forskarna erbjuds enbart live.  Programmet passar elever från årskurs 7 och uppåt samt alla intresserade

Samtalen ger möjlighet att förstå allvaret i situationen, men vill också förmedla hopp inför framtiden. Ta med er nyfikenhet och lär er mer under ForskarFredag den 30 september! 

Programpunkter

Samtalet leds av EvaMarie Törnström, SMHI.

Del 1, kl. 10.00-10.30. Vad säger vetenskapen? 

Hur jobbar en klimatforskare och vad säger den senaste forskningen om klimatet? Lär dig mer om vilka verktyg och metoder som används och ta del av de senaste rapporterna från IPCC

Medverkande

 • Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI
 • Pelle Boberg, klimatanalytiker på Naturvårdsverket

Del 2, kl. 10.40-11.10. Hur mår vårt vatten?

När vi tar hand om planeten tar vi också hand om oss själva. Vi behöver biologisk mångfald, levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag. Men hur mår vårt vatten egentligen och hur påverkar det oss?

Medverkande

 • Thomas Klein, avdelningschef för miljöuppföljning på Havs- och vattenmyndigheten
 • Berit Arheimer, professor i hydrologi, SMHI

Del 3, kl. 11.20-12.00. Odla för framtiden

Hur anpassar och effektiviserar vi odlingen när klimatet blir varmare och jorden svårare att bruka, samtidigt som behovet av föda ökar?

Medverkande

 • Peter Malmström, lantbrukare som driver Broby Gård och deltar i projektet Odling i Balans
 • Olle Torpman, klimatfilosof på Institutet för framtidsstudier
 • Mats Eklund, professor vid Linköpings universitet vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och Industriell miljöteknik

Plats

Samtalet sändes från Visualiseringscenter C i Norrköping. På grund av tekniska problem går det dessvärre inte att se programmet i efterhand.

Istället tipsar vi om förra årets samtal: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar

Se del 1: https://youtu.be/ehL_AxEM1l8
Se del 2: https://youtu.be/G71ES-YAjp4
Se del 3: https://youtu.be/8kmr4ecRL28

Människan och planeten, koppling till nya läroplanerna

Geografi åk 7-9

Hållbar utveckling

 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Samhällsfrågor åk 7-9

Granskning av samhällsfrågor

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Kontaktperson

Tuvalie Mellin, idé och projektkoordinering 
[email protected]

Arrangörer

Rymdstyrelsen

SMHI

Visualiseringscenter C

Vetenskap & Allmänhet


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Alla forskare med lediga tider

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *