Människan och planeten

Klimatförändringar är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa. När vi tar hand om planeten tar vi också hand om oss själva. De val vi gör idag avgör hur klimatet kommer att se ut framöver – vi kan fortfarande påverka vår framtid!

Välkommen till ”Människan och planeten – en bättre och friskare värld”, ett livesänt samtal i tre delar under ForskarFredag den 30 september. Samtalen tar upp frågor som:

 • Vad säger den senaste forskningen om klimatet?
 • Vad innebär klimatförändringarna och varför är de dåliga för oss? 
 • Kan vi påverka temperaturen och luftkvaliteten i våra städer?
 • Hur ser Sveriges pågående arbete ut för att begränsa klimatförändringarna?
 • Hur mår vårt vatten egentligen och hur påverkar det oss?
 • Hur löser vi matförsörjningen när jorden blir svårare att bruka i takt med att behovet av föda ökar?

Samt kanske de viktigaste frågorna av alla: Vad kan vi själva göra för att bidra, och hur ställer vi om till en hållbar framtid?  I samtalen möter vi forskare från bland annat SMHI, Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Institutionen för framtidsstudier.

Vi lär oss om hur forskarna arbetar och hur man framställer vetenskaplig kunskap. Vi tar även del av hur man jobbar aktivt ute i landet med att ställa om för en hållbar framtid.

Under samtalet kan ni interagera med forskarna genom verktyget Mentimeter. Mer information om hur man går tillväga ges under sändningen. Samtalet kan ses i efterhand, men interaktionen med forskarna erbjuds enbart live.  Samtalet passar elever från årskurs 7 och uppåt samt alla intresserade.

Det kommer även att gå att följa med i en digital tipsrunda under samtalet. 

Samtalen ger oss möjlighet att förstå allvaret i situationen, men också få hopp inför framtiden. Ta med er nyfikenhet och lär er mer under ForskarFredag den 30 september! 

Programpunkter

Samtalet leds av EvaMarie Törnström, SMHI.

Del 1, kl. 10.00-10.30. Vad säger vetenskapen? 

Hur jobbar en klimatforskare och vad säger den senaste forskningen om klimatet? Lär dig mer om vilka verktyg och metoder som används. Ta del av den nya syntesrapporten från IPCC ”Att begränsa klimatförändringen”. 

Medverkande

 • Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI
 • Sara Almqvist, klimatanalytiker på Naturvårdsverket

Del 2, kl. 10.40-11.10.

När vi tar hand om planeten tar vi också hand om oss själva. Vi behöver biologisk mångfald, levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag. Men hur mår vårt vatten egentligen och hur påverkar det oss?

Medverkande

 • Thomas Klein, avdelningschef för miljöuppföljning på Havs- och vattenmyndigheten
 • Mats Eklund, professor vid Linköpings universitet vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och Industriell miljöteknik

Del 3, kl. 11.20-12.00.

Hur anpassar och effektiviserar vi odlingen när klimatet blir varmare och jorden svårare att bruka i samma takt som behovet av föda ökar?

Medverkande

Lantbrukare som deltar i projektet Odling i Balans

Olle Torpman, klimatfilosof på Institutet för framtidsstudier

Plats

På plats på Visualiseringscenter C i Norrköping eller online.

Anmälan

Anmäl dig eller din klass här.

Mer information

Samtalet kan ses i efterhand, men interaktionen med forskarna via menti erbjuds i direktsändning. Det går också bra att skicka in frågor i förväg

Människan och planeten, koppling till nya läroplanerna

Geografi åk 7-9

Hållbar utveckling

 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Samhällsfrågor åk 7-9

Granskning av samhällsfrågor

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Kontaktperson

Tuvalie Mellin, idé och projektkoordinering 
[email protected]

Arrangörer

Rymdstyrelsen

SMHI

Visualiseringscenter C

Vetenskap & Allmänhet

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Anmäl din mejladress nedan för att vara up-to-date med allt som händer inom ForskarFredag. Vi hörs!


Medborgarforska för miljön!Hjälp forskare att kartlägga Sveriges plastskräp i september.

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.