Medarbetarskap under och efter pandemin

Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, beskriver hur en ökad grad av hemarbete påverkar och utmanar medarbetarskap samt dess förutsättningar.

Flexiblare arbetsplatser är ingen ny trend, men i och med pandemin gick omställningen mycket snabb framåt. Hur påverkar hemarbetet medarbetarskap?

Covid-19-pandemin har hållit världen i ett järngrepp i över ett år och har utöver många sjuka och döda bidragit till andra stora samhällseffekter. En sådan effekt är en betydligt ökad grad av hemarbete. Flexibilisering av arbetet är ingen ny trend, men pandemin har bidragit till en mycket snabb omställning. I den här presentationen kommer Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde beskriva hur en ökad grad av hemarbete påverkar och utmanar medarbetarskap samt dess förutsättningar.

Tid

Fredagen den 24 september 2021, kl. 08.20-08.40

Plats

Digitalt via länk samt på plats på ASSAR
ASSAR
Kavelbrovägen 2B
541 36 Skövde

Mer information

Länken till sändningen, läs mer på www.his.se/forskarfredag2021

ASSAR Industrial Innovation Arena följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten när det gäller evenemang och sammankomster.

De fysiska event, möten och aktiviteter som genomförs i ASSAR sker alltid med restriktioner. Deltagare på fysiska event ges information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.

ASSAR har en noggrann eventplanering rörande fysiska aktiviteter i miljön för att minska antalet samtida aktiviteter och därmed möjliga samlingar eller köbildningar. Arenan följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för arrangörer av evenemang och sammankomster.


Kontaktperson

Christian Boström
[email protected]
0500-448232

Arrangör

Högskolan i Skövde, 
Balthazar Science Center
ASSAR


Lägg till en kommentar