Människan och Planeten – en bättre och friskare värld

Klimatförändringen är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa. När vi tar hand om planeten tar vi också hand om oss själva. De val vi gör idag avgör hur klimatet kommer att se ut framöver – vi kan fortfarande påverka vår framtid!

Välkommen till ”Människan och planeten – en bättre och friskare värld”, ett livesänt samtal i tre delar under ForskarFredag.

Samtalen tar upp frågor som:

  • Vad säger den senaste forskningen om klimatet?
  • Vad innebär klimatförändringen och varför är den dåliga för oss?
  • Kan vi påverka temperaturen och luftkvaliteten i våra städer?
  • Hur ser Sveriges pågående arbete ut för att begränsa klimatförändringen?
  • Hur mår vårt vatten egentligen och hur påverkar det oss?
  • Hur löser vi matförsörjningen när jorden blir svårare att bruka i takt med att behovet av föda ökar?
  • Samt kanske de viktigaste frågorna av alla: Vad kan vi själva göra för att bidra, och hur ställer vi om till en hållbar framtid? I samtalen möter vi forskare från bland annat SMHI, Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Institutionen för framtidsstudier.

Vi lär oss om hur forskarna arbetar och hur man framställer vetenskaplig kunskap. Vi tar även del av hur man jobbar aktivt ute i landet med att ställa om för en hållbar framtid.

Under samtalet kan ni interagera med forskarna genom verktyget Mentimeter. Mer information om hur man går tillväga ges under sändningen. Samtalet kan ses i efterhand, men interaktionen med forskarna erbjuds enbart live. Samtalet passar elever från årskurs 7 och uppåt samt alla intresserade.

Samtalen ger oss möjlighet att förstå allvaret i situationen, men också få hopp inför framtiden. Ta med er nyfikenhet och lär er mer under ForskarFredag!

Programpunkter

Samtalet leds av EvaMarie Törnström, SMHI.

Del 1, kl. 10.00–10.30. Vad säger vetenskapen?

Hur jobbar en klimatforskare och vad säger den senaste forskningen om klimatet? Lär dig mer om vilka verktyg och metoder som används och ta del av de senaste rapporterna från IPCC.

Medverkande

Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI
Sara Almqvist, klimatanalytiker på Naturvårdsverket

Del 2, kl. 10.40–11.10.

När vi tar hand om planeten tar vi också hand om oss själva. Vi behöver biologisk mångfald, levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag. Men hur mår vårt vatten egentligen och hur påverkar det oss?

Medverkande
Thomas Klein, avdelningschef för miljöuppföljning på Havs- och vattenmyndigheten
Berit Arheimer, professor i hydrologi, SMHI

Del 3, kl. 11.20–12.00.

Hur anpassar och effektiviserar vi odlingen när klimatet blir varmare och jorden svårare att bruka i samma takt som behovet av föda ökar?

Medverkande
Peter Malmström, lantbrukare som driver Broby Gård och deltar i projektet Odling i Balans
Olle Torpman, klimatfilosof på Institutet för framtidsstudier
Mats Eklund, professor vid Linköpings universitet vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och Industriell miljöteknik.

Människan och Planeten

Tid

Fredagen den 30 september, kl. 10.00 – 12.00

Plats

Filmsalen, Musikhögskolan i Piteå

Mer information

Drop-in.

Kontaktperson

Katarina Selin
E-post: [email protected]
Telefon: 070-560 92 50

Arrangör

Piteå Science Park, Luleå tekniska universitet, Rymdstyrelsen, SMHI, Visualiseringscenter C, Vetenskap & Allmänhet

Nyheter och evenemang på Piteå Science Park

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *