Människa-robot: samarbete i tillverkningsindustrin

Patrik Gustavsson, biträdande lektor vid Högskolan i Skövde visar en robot
Foto: ASSAR Industrial Innovation Arena

Robotar på jobbet? Forskare från Högskolan i Skövde berättar om människa-robot-samarbete i tillverkningsindustrin – idag och i framtiden.

Människa-robot samarbete syftar till att kunna utnyttja industriella robotar i en gemensam yta tillsammans med människor för att skapa en mer flexibel arbetsplats och därmed förbättra tillverkningsprocessen. Idag finns kollaborativa robotar som är säkra nog att användas i närheten av människor men de kan ännu inte utnyttjas helt naturligt i ett samarbete med människor. Hur kan det samarbetet se ut i framtiden och vad har det för effekter på tillverkningsprocesser?

I den här föreläsningen berättar forskare från Högskolan i Skövde mer om människa-robot-samarbete i tillverkningsindustrin. Välkommen!

Tid

Fredagen den 24 september, kl. 08:40-09:00

Plats

Digitalt och ASSAR

ASSAR
Kavelbrovägen 2B
541 36 Skövde
Sverige

Mer information

Digital sändning, läs mer på Högskolan i Skövdes hemsida.

Covid-info:
ASSAR Industrial Innovation Arena följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten när det gäller evenemang och sammankomster.

De fysiska event, möten och aktiviteter som genomförs i ASSAR sker alltid med restriktioner. Deltagare på fysiska event ges information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.

ASSAR har en noggrann eventplanering rörande fysiska aktiviteter i miljön för att minska antalet samtida aktiviteter och därmed möjliga samlingar eller köbildningar. Arenan följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för arrangörer av evenemang och sammankomster.


Kontaktperson

Christian Boström
E-post: [email protected]
Telefon: 0500448232

Arrangör

Högskolan i Skövde
Balthazar Science Center
ASSAR


Lägg till en kommentar