Leva vid vatten – från forntid till nutid

Arkeologi mellan hav och land. Foto: Veronica Palm, Västerviks Museum

Föredrag och aktiviteter på temat Leva vid vatten – från forntid till nutid. Forskarna berättar om hur strandförskjutningen påverkat människorna över tid och vilka utmaningar det fört med sig när man ska leva vid vatten. Vi visar pågående projekt inom 3D, arkeologi och naturvetenskap, bl.a. vrakdokumentation i 3D, projektet SESIDE om miljö och arkeologi.

En dag på temat Leva vid vatten – från forntid till nutid på Västerviks Museum.
Aktiviteter för skolklasser kl. 8-12 och öppna aktiviteter för allmänheten kl. 13-16.
Prova på-aktiviteter och föredrag med utgångspunkt i projekt SEASIDE.

Ända sedan vi människor blev bofasta och började bruka marken för ungefär 6000 år sedan har vi påverkat ekosystemen både på land och till havs. I SEASIDE-projektet arbetar vi med den långsiktiga betydelsen av mänsklig påverkan och naturliga processer för att se hur människan anpassat sig till miljö- och klimatförändringar och påverkat och förändrat sin närmaste omgivning. Vi har valt att utföra en fallstudie i Gamlebyområdet i nordöstra Småland som är rikt på fornlämningar med en välkänd arkeologisk historia. Projektet har en tvärvetenskaplig sammansättning med expertis både inom geovetenskap och marinarkeologi och genomförs i samverkan mellan Södertörns Högskola och Västerviks Museum.

Prova på-aktiviteter

 • Ta mikroskopet till hjälp för att leta efter fossila kiselalger (diatoméer) som finns bevarade i bottensediment i sjöar och hav!
 • Kan du rätta tidslinjen? Arkeologiska föremål över tid.
 • Quiz – vad kan du om natur och kultur?
 • Fråga forskarna!

Aktiviteterna leds av docent Elinor Andrén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola och doktorand i arkeologi Veronica Palm, Västerviks Museum.

Föredrag

 • Boende och vatten – docent Thomas Andrén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola.
  Om livet vid vatten i dag och vilka utmaningar finns just nu med klimatförändringar, skred och strandförskjutning framåt i tiden.
 • Människor vid vatten – professor i marinarkeologi Johan Rönnby, Marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS, Södertörns högskola.
  Om livet vid vatten under forntiden, undervattenslämningar och dränkta boplatser.
 • Arkeologi i 3D – Ingemar Lundgren, teknisk dykare, specialist inom undervattensdokumentation, 3D-modellering och visualisering, Västerviks Museum.
  Om hur man kan dokumentera marinarkeologiska lämningar genom ny teknik med exempel från undervattenslämningar i Gamlebyviken och vrak i Östersjön.

Västerviks kommun arbetar för ett minskat läckage av näringsämnen till Östersjön. Naturum Västervik finns på plats och informerar om pågående och kommande projekt. Människans påverkan på det lokala vattnet. Biokol, vad är det?

Vatten och framtidens boende i rymden. Har du frågor om världen utanför vårt jordklot passa på att prata med Gamleby amatörastronomers Förening GAF.

Medverkande:

Västerviks Museum, Södertörns Högskola/MARIS, Naturum Västervik, Gamleby Amatörastronomers Förening.

Tid

Fredagen den 24 september 2021

 • för skolor: kl. 08.00-12.00
 • för allmänheten: kl 13.00-16.00
                         

Plats

Västerviks Museum
Kulbacken
59338 Västervik

Mer information

Föranmälan krävs för skolor kl. 8-12. Inbjudan med praktisk information till inbjudna årskurser kommer att sändas ut till aktuella skolor. Detta sker separat. 
Allmänhetens eftermiddag behöver inte förbokas! Läs mer på Västerviks museums hemsida


Kontaktperson

Veronica Palm
[email protected]
0490-21177

Arrangör

Västerviks Museum
Södertörns högskola
Miljövetenskap
Maris


Lägg till en kommentar