Låna en forskare i Umeå!

ForskarFredag i Umeå 2018. Foto: Curiosum.

Låna en forskare och lär er något nytt!

Konceptet Låna en forskare går ut på att forskare besöker skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas önskemål och förutsättningar. I Umeå lånar Umeå universitet ut forskare till skolklasser i samband med ForskarFredag 2021.

Besök bokningsplattformen och filtrera på ”Umeå” under ”Ort” för att se alla forskare som lånas ut från Umeå.

Tid

20-24 september, tid enl. överenskommelse.

Plats

Digitalt eller på plats i klassrummet.

Mer information

Under varje forskares profil hittar du mer information om vad hen kan berätta om för klassen samt eventuella begränsningar eller behov för att mötet ska kunna ske.


Kontaktperson

Marianne Eik
[email protected]
070348 39 10

Arrangör

Curiosum

Umeå universitet


Lägg till en kommentar