Låna en forskare från Linnéuniversitetet!

Phd Helena Vandesande, Linnéuniversitetet, på skolbesök
Foto: Johannes Rydström, Linnéuniversitetet

Få besök av en forskare!

Konceptet Låna en forskare går ut på att forskare besöker skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas önskemål och förutsättningar.Forskarfredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. Vid Linnéuniversitetet fokuserar vi på grundskolan och gymnasiet, och på aktiviteten ”låna en forskare”.

Besök bokningsplattformen och filtrera på ”Växjö” under ”Ort” för att se alla forskare som lånas ut från Linnéuniversitetet.

Tid

Måndag 20/9 – fredag  24/9 , kl. 10-12, 13-15, exakt tid enl. överenskommelse med respektive forskare.

Plats

Zoom (länk skickas till anmälda klasser).

Mer information

Under varje forskares profil hittar du mer information om vad hen kan berätta om för klassen samt eventuella begränsningar eller behov för att mötet ska kunna ske.


Kontaktperson

Katrin Lindwall
[email protected]
070348 39 10

Arrangör

Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet


Lägg till en kommentar