Hur är huvudvärk kodat i våra gener?

Vad säger forskningen om orsakerna bakom huvudvärk? Under ForskarFredag berättar Caroline Ran, forskare vid Karolinska Institutet, om hur våra gener påverkar risken för huvudvärk.

Huvudvärk är något de flesta av oss har haft någon gång i livet. Man kan till exempel få huvudvärk när man är sjuk, för varm, uttorkad eller efter en skallskada. Detta kallas sekundär huvudvärk och gemensamt för dessa tillstånd är att det finns en fristående orsak till huvudvärken. Primär huvudvärk har däremot ingen uppenbar känd orsak. Spänningshuvudvärk och migrän är de vanligaste formerna av primär huvudvärk, men långt ifrån de enda. Klusterhuvudvärk drabbar till exempel ca. en av 1000 i Sverige, och sägs vara mer smärtsamt än en skottskada.

Caroline Ran är forskare på Karolinska Institutet och så här berättar hon om sin forskning:

I min forskning undersöker jag hur våra arvsanlag, eller gener, påverkar risken att drabbas av primär huvudvärk och hur huvudvärken yttrar sig. Genom att jämföra den genetiska koden hos personer med huvudvärk med friska personer utan huvudvärk kan man leta efter skillnader i generna som kan förklara hur sjukdomen utvecklas. Vår strategi är att försöka pussla ihop de orsaker som ligger till grund för sjukdomen genom att kartlägga genetiska skillnader och undersöka nya ”huvudvärksgener”. I en ny studie har vår forskargrupp undersökt arvsmassan hos drygt 1400 patienter med klusterhuvudvärk och har för första gången visat en koppling till inflammation. Andra genetiska fynd visar kopplingar till dygnsrytm och rökning. Kunskap om vad som orsakar en sjukdom är första steget till att utveckla nya, bättre mediciner, eller tom ett botemedel, något som saknas för klusterhuvudvärk.

Caroline kommer i sitt föredrag prata om sin forskning, och om förhoppningen att genetiska studier på huvudvärk på sikt öppnar upp möjligheter för miljontals människor att leva ett liv fritt från huvudvärk.

Tid:

Fredag 30 september 2022 kl. 11:30–12:15

Plats:

AlbaNova

Anmälan:

Du anmäler din klass via formuläret på Vetenskapens hus webbplats.

Kontakt:

Elin Ottergren
Tel: 08-790 98 45
[email protected]

Arrangör:

Vetenskapens hus

Mer information

Föreläsningen passar elever i årskurs 9 och gymnasiet.

Läs mer om vad som händer på Vetenskapens hus under ForskarFredag!

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *