Hur används djurförsök i dag och vad finns det för alternativ?

Elin Törnqvist. Foto: ForskarFredag

Innan vi kan testa vaccin, läkemedel och behandlingar på en människa testar vi det på djur. Men varför gör vi det och måste vi göra det? Hur används djurförsök i dag och vad finns det för alternativ? Lär dig mer och diskutera med forskaren Elin Törnqvist!

Sveriges 3R-center, som arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök, bjuder i samband med ForskarFredag in till samtal om djurförsöksfria metoder tillsammans med Elin Törnqvist som är forskare, veterinär och kommunikatör. Idag arbetar Elin som avdelningschef på Statens veterinärmedicinska anstalt och hon har många års erfarenhet av använda både djur och djurfria modeller i sin forskning.

En forskares utgångspunkt är att alltid använda den metod som bäst svarar på frågan som hen studerar. Forskare har under lång tid använt sig av djur som en modell för människan. Genom att titta närmare på hur djurförsök används kan man diskutera vad vetenskap är och hur forskning går till, men även hur vi vill och kan utföra forskning i framtiden.

Utveckling av nya djurförsöksfria metoder sker i dag vid många svenska universitet, men kunskapen om de nya metodernas möjligheter och utmaningar är fortfarande begränsad. Denna kunskapsbrist, men även attityder och fördomar, bromsar utvecklingen och användningen av nya metoder.

Föreställningar om att alla djurförsök går att ersätta behöver också vädras och bemötas. Ett öppet samtal om metodval och djurförsök, där alla perspektiv är inkluderade kan bana väg för nya metoder och bättre forskning.

Elever och lärare får under ForskarFredag chansen att träffa Elin digitalt under lektion, delta i diskussioner och ställa frågor direkt till henne. Eleverna blir på så sätt en del av samtalet.

Vi vill skapa en dialog om djurförsöksfria metoder i en tid då medicinsk forskning och behovet av nya läkemedel och vaccin har stått i fokus för det offentliga samtalet. Vi vill öka kunskapen om och förståelsen för djurförsöksfria metoder, men också belysa varför djurförsök finns och hur de används idag.

Tid

Onsdag den 28 september, kl 8.00-8.50.

Plats

Zoom, anmälan krävs för att få en länk till det digitala mötet.

Anmälan

Mejla [email protected] för att anmäla din klass!

Kontaktperson

Martin Bergman
E-post: [email protected]

Arrangörer

Aktiviteten är ett samarbete mellan Sveriges 3R-center, den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag, veterinären och forskaren Elin Törnqvist på Statens veterinärmedicinska anstalt.

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *