Hälsofrämjande arbete

Foto: Jr Korpa/Unsplash

Vårt komplexa samhälle påverkar hälsan på ett sätt som kräver att vi tar oss an detta på ett bredare sätt än tidigare. Vi strävar efter hälsa och välbefinnande för alla människor då vi alla är beroende av varandra. Vi utvecklar kunskap om hur fysisk och psykisk hälsa kan främjas för den enskilde individen, organisationen och samhället i stort och vi fokuserar på forskning som adresserar konkreta problem och som bidrar med direkt nytta för samhället.

  • “Vägen tillbaka – kvinnors föreställningar om att återgå i arbete, samt deras välbefinnande, efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa”,
    Åsa Hedlund, doktorand och universitetsadjunkt i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
  • ”Flexibelt arbete och balansen mellan arbete-privatliv”,
    Sofie Bjärnetoft, doktorand i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle

Tid

Fredagen den 24 september, kl.11:30-12:00

Plats

Digitalt via zoom, tryck på länken.

 

Mer information

Läs mer om allt som händer under ForskarFredag i Gävle här.


Kontaktperson

Johanna Esplund
[email protected]
070-0902783

Arrangör

Högskolan i Gävle


Lägg till en kommentar