Hållbar stadsutveckling

Hur ser framtidens hållbara städer ut? Bilden är från Jewel Changi Airport i Singapore. Foto: Peerapon Chantharainthron/Unsplash

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en omfattande urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Vårt mål är en mer hållbar stadsutveckling som skapar goda livsmiljöer som bidrar till att höja människors välmående. Det inkluderar att man utvecklar städer för miljöns bästa med människan i centrum utan att överskrida gränserna för vad vår planet klarar av.

Den pågående urbaniseringen innebär betydande ekologiska, ekonomiska, tekniska och sociala samhällsutmaningar.
Detta forskningsområde syftar till att bidra till en hållbar stadsutveckling och därmed förbättra människans livsmiljö

 • BIG project: individual, social, and ecological health
  Matteo Guisti, postdoktor miljövetenskap
  Föreläsningen ges på engelska
 • Skyfall i Gävle! Går det att förutse vilka områden som är extra utsatta
  Nancy Joy Lim, lektor geospatial informationsvetenskap
 • Solenergi – hur nyttjar vi solenergin på bästa sätt och hur ser förutsättningarna
  ut i Sverige.
  Mattias Gustafsson, doktorand energisystem
  Björn Karlsson, professor energisystem

Tid

Fredagen den 24 september 2021, kl.10.00-10.45

Plats

Digitalt via zoom, använd denna länk

Mer information

Läs mer om ForskarFredag i Gävle här!


Kontaktperson

Johanna Esplund
[email protected]
070-0902783

Arrangör

Högskolan i Gävle


Lägg till en kommentar