Grundläggande programmering med fokus på hållbart lärande

Kreativums pedagoger genomför en fortbildning utomhus där vi inspirerar fritidspedagoger att använda sig av grundläggande programmering och datalogiskt tänkande på ett lekfullt sätt i sin verksamhet.

Under fortbildningen får pedagogerna också möjlighet att bekanta sig med de Globala målen. Exempelvis görs detta genom en värderingsövning där några olika globala mål ställs mot varandra och pedagogerna måste bestämma sig för vilket mål som är viktigast för en hållbar framtid.

Resultatet blir en rangordning av sex stycken slumpvis utvalda globala mål. Övningen lockar till samtal om hur programmering kan användas för reflektion och lärande om hållbarhet.

Tid

Tisdagen den 21 september, kl. 09.00-12.00. Utbildningen är fullbokad.

Plats

Kreativum Science Center
Strömmavägen 28

37432 Karlshamn

Mer information:

Vid frågor och intresse kring denna fortbildning, skicka e-post till [email protected]. Läs även mer här.


Kontaktperson:

Linda Olsson
[email protected]
072-8849977

Arrangör

Kreativum Science Center


Lägg till en kommentar