Dalateatern mellan Stad & Land: Att följeforska om ett teaterprojekt

Hur har en teaterproduktion hanterat Covid-19 pandemin – att följeforska ett teaterprojekt

I föreläsningen berättar vi hur en teaterproduktion kan hantera Covid-19 pandemin, hur olika intressen och kreativa viljor möts och krockar, samt hur Borlänge kan gestaltas genom en postapokalyptisk sommarteater. Vi har under två år följt Dalateaterns pågående utvecklingsprojekt Stad & Land. Vi vill berätta om några resultat som dykt upp på vägen och hur vi har studerat teaterprojektet genom etnografisk metod, deltagande observation och intervjuer.

Medverkande forskare

Åsa Linder
forskare och lärare i bildproduktion

Daniel Fredriksson
forskare och lärare i ljud- och musikproduktion

Tid

Fredagen den 24 september 2021, kl.11.00-11.25

Plats

Zoom, länk kommer efter anmälan. 

Mer information

Sista anmälningsdag är 20 september.
Lärare bokar in sina elever på digitala möten med forskare
via länken http://px.nu/otluk


Kontaktperson

Anna-Lena Rågfälts
 [email protected]
 0243-79 39 45

Arrangör

2047 Science Center
Högskolan Dalarna


Lägg till en kommentar