Att hålla koll på den biologiska mångfalden

Niclas Gyllenstrand utför DNA-analys. Foto: Niclas Gyllenstrand

Hur kan man genom att ta ett enkelt vattenprov få reda på vilka djur som finns i en sjö?

En viktig del av i miljöövervakningen som görs på Naturhistoriska riksmuseet är att ta reda på vilka arter som finns och var de finns. På så sätt kan man se om det sker förändringar i artsammansättningar och artutbredningar över tid. Man kan även se om det dyker upp nya invasiva arter med dessa metoder. Alla organismer lämnar DNA-spår i sin miljö som vi kan analysera för att få veta mer om deras liv.

Välkommen till ett spännande möte med Niclas Gyllenstrand, som berättar mer om sjöarnas biologisk mångfald och svarar på era frågor om livet under ytan!

Tid

Fredagen den 24 september, kl. 09.00

Plats

Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Mer information

Bokning sker via museets hemsida


Kontaktperson

Katarina Deneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 0841954164

Arrangör

Naturhistoriska riksmuseet


Lägg till en kommentar