Är människor riktigt kloka?

Hur hänger miljöproblemen ihop med vår hälsa? Och vad är egentligen biomimetik? Välkommen till en spännande föreläsning med Peter Stenvinkel, forskare vid Karolinska universitetssjukhuset!

Vår planet har under de senaste 540 miljoner åren genomgått fem olika perioder med massutdöende, det vill säga perioder då organismer dött ut under en, med geologiska mått mätt, kort tidsrymd. Människan är ansvarig för den pågående sjätte stora massutrotningen.

Äldre och patienter med livsstilssjukdomar riskerar att drabbas hårdare av pågående miljöpåverkan. Biomimetik (att lära från naturen) ger oss en unik möjlighet att hitta nya behandlingar för livsstilssjukdomar. Förlust av planetens mångfald minskar vår möjlighet att hitta sådana behandlingar. Covid-19 pandemin är ett exempel på hur viktigt det är att inte störa eller förstöra ekosystem.

Homo sapiens betyder ”den visa människan”, men vårt expansiva och okontrollerade beteende har på mindre än hundra år medfört betydande miljöproblem. Så hur kloka är vi egentligen? Några av alla utmaningar vi idag står inför är exempelvis: global uppvärmning, avskogning, förlust av naturliga livsmiljöer för djur, föroreningar av luft, vatten och jord samt brist på rent vatten.

Peter Stenvinkel är universitetslektor vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i nefrologi vid Karolinska Institutet. I det här föredraget berättar han om hur miljöproblemen hänger ihop med vår hälsa och medicinsk forskning.

Tid:

Fredag 30 september 2022 kl. 09:00–09:45

Plats:

Delta på AlbaNova eller online, länken för onlinedeltagande kommer att publiceras på Vetenskapens Hus sida.

Anmälan:

För att delta på plats. anmäl din klass via formuläret på Vetenskapens hus webbplats.

Kontakt:

Elin Ottergren
Tel: 08-790 98 45
[email protected]

Arrangör:

Vetenskapens hus

Mer information

Föreläsningen passar elever i årskurs 9 och gymnasiet.

Läs mer om vad som händer på Vetenskapens hus under ForskarFredag!

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

Se vad som händer under ForskarFredag, sök på ort, datum och målgrupp.


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Medborgarforska för miljön!Hjälp forskare att kartlägga Sveriges plastskräp i september.

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.