Är du en skogsinnovatör?

Skog i en glaskula
Foto: Pexels

Skogsinnovatörer är en kreativ tävling, där deltagare från inbjudna skolor i Härnösand får tävla mot varandra i att försöka att lösa olika samhällsutmaningar, med skogen som resurs.

Skogsinnovatörerna är är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Skogen i skolan och Technichus. Skogsinnovatörerna är ett tillfälle att arbeta tematiskt, lustfyllt, entreprenöriellt och värdeskapande genom kreativt lärande för både elever och lärare. Temat för projektet är: Vad är framtidens innovation för/från skogen? Detta tema går att koppla till ett antal ämnen i läroplanen för årskurs 7-9 och flera av de globala målen.

Bakgrund och uppdrag för konceptet presenteras under ForskarFredag av verksam forskare från Mittuniversitetet. Eleverna får grundläggande kunskap om skogen som resurs och olika infallsvinklar på hur man kan tänka kring uppdraget. Därefter kommer arbetsprocessen att genomföras på plats i skolan under handledning av ordinarie lärare och med stöttning av Technichus och Skogen i Skolan.

När man arbetar med utvecklingsprocesser så är det viktigt att man strävar efter att ha en strategi som bidrar till att man kan gå ”från start till mål”. Därför är processen som leder till målet en väldigt viktig faktor i arbetet. Målet med projektet är att eleverna ska utveckla ämnesspecifika förmågor och kunskaper i enlighet med kurs- och läroplaner. Det ger också möjlighet att prova på en processorienterad arbetsmetod. Eleverna får utveckla sina entreprenöriella förmågor genom att:

  • Arbeta med ett verkligt uppdrag och en verklig mottagare.
  • Se möjligheter, vara kreativa och öppna för nya idéer.
  • Få möjlighet att presentera sina idéer.

Arbetet startar under ForskarFredag och finalen går av stapeln i november då en Skogsinnovatör utses.

Tid

Fredagen den 24 september, kl. Efter överenskommelse

Plats

Digitalt via Zoom.

Mer information

Anmälan via Mittuniversitetets hemsida


Kontaktperson

Sofia de Wall
E-post: [email protected]
Telefon: 010-1428258

Arrangör

Mittuniversitetet


Lägg till en kommentar