11 tumregler för att agera i kris

Joeri van Laere, docent i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, förklarar hur man kan tänka om det uppstår en kris. 
Foto: Högskolan i Skövde

Översvämning, betalsystemskrasch, världsepidemi eller klimathot. Många olika kriser kan drabba din organisation, det lokala eller det globala samhället. Oavsett händelse finns dock alltid samma 11 tumregler som medborgare, näringsliv och myndigheter tillsammans kan tillämpa i sin krishantering.

Baserat på över 10 års forskning förklarar Joeri van Laere, docent i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, hur ni kan agera i kris och hur ni kan lindra händelsens konsekvenser.

Tid

Fredagen den 24 september, kl. 08:00-08:20

Plats

Digital sändning Högskolan i Skövdes hemsida och på plats på ASSAR

ASSAR
Kavelbrovägen 2B
541 36 Skövde

Mer information

Covid-info:
ASSAR Industrial Innovation Arena följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten när det gäller evenemang och sammankomster.

Deltagare på fysiska event ges information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.

ASSAR har en noggrann eventplanering rörande fysiska aktiviteter i miljön för att minska antalet samtida aktiviteter och därmed möjliga samlingar eller köbildningar. Arenan följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för arrangörer av evenemang och sammankomster.


Kontaktperson

Christian Boström
[email protected]
0500-448232

Arrangör

Högskolan i Skövde
Balthazar Science Center
ASSAR


Lägg till en kommentar