I Örnsköldsvik, med sina 56 000 invånare, finns skaparkraften och entreprenörsandan som gör att byggkranar snurrar och att företag startas. Med sin långvariga industrikultur inom skogs-, cellulosa- och verkstadsindustri anses Örnsköldsvik som ingenjörstätt.

Under senare år har världen investerat i Örnsköldsvik och bidragit till näringslivets sammansättning av stora företag med internationellt ägande och många små och medelstora företag, som tillsammans står för nästan fem procent av landets nettoexport. Människor rekryteras från hela världen och kompetensförsörjningen är en oerhört viktig framgångsfaktor. Örnsköldsvik arbetar för framtiden som ett nav i arbetsmarknadsregionen, för utveckling av kunskaps- och innovationsmiljöer.

Läs mer på Örnsköldsviks kommuns hemsida.

Forskning

Forskningen i Örnsköldsvik är starkt kopplad till våra styrkeområden och de närmaste universiteten.

  • Inom skog, turism och processindustri är kopplingarna starkast mot Mittuniversitetet.
  • När det gäller kemi, energi och samhällsforskning är samarbetet med Umeå universitet.
  • Den mångskiftande verkstadsindustrin har främst koppling till Luleå tekniska universitet.

I centrala Örnsköldsvik finns lokala forskningsmiljöer med koppling till Umeå universitet och Mittuniversitetet. Statens tekniska forskningsinstitut SP driver utvecklingsbolaget Processum på Domsjö industriområde med fokus på nya hållbara produkter från skogsråvara. Centralt placerat finns även Institutet för tillämpad hydraulik ITH och kopplat till enskilda företag finns mer forskning. Kort sagt, forskningen är i högsta grad närvarande i Örnsköldsvik och många ungdomar vill veta mer.

Vi deltar i ForskarFredag för att…

…Det är viktigt att vetenskaplig forskning syns i det offentliga samtalet. Det stimulerar invånare att söka sig till sammanhang där akademisk kunskap och testverksamhet finns.

Frågor eller funderingar? Kontakta
Jennie Söderström, [email protected]
Martina Hallberg, [email protected]

Läs mer om Örnsköldsviks vetenskapsvecka.