Omröstning 2016NBL
©® THE NOBEL FOUNDATION

Nedan är nio upptäckter eller uppfinningar som belönats med Nobelpriset. Alla har på olika sätt haft en stor betydelse för vårt moderna samhälle, människors vardag och hälsa. Vilket var den viktigaste upptäckten eller uppfinningen, tycker du?


1997-731
Foto: Pixabay.com

1. Ammoniaksyntesen – Fritz Haber. Kemi 1918

Kväve är ett viktigt näringsämne för grödor, och det är också det vanligaste ämnet i vår atmosfär. Fritz Haber kom på ett sätt att använda kvävet som finns i luften för att tillverka konstgödsel. Dagens jordbruk hade varit otänkbart utan denna teknik, och utan den hade vi inte kunnat producera tillräckligt med mat för att mätta jordens växande befolkning.

2-penicillin
Foto: Science Museum, London CC-BY-SA-2.0

2. Penicillin – Alexander Fleming, Ernst Chain & Howard Florey. Medicin 1945

1928 upptäckte Alexander Fleming att penicillin-mögel kan döda bakterier, och under 1940-talet utvecklade Chain och Florey penicillinet till ett fungerande läkemedel mot bakterieinfektioner. Det går knappt att uppskatta hur många liv som räddats av denna upptäckt.

3-transistor
Foto: Wikimedia commons

3. Transistorn – William Shockley, John Bardeen & Walter Brattain. Fysik 1956

Transistorn uppfanns 1948 och blev snabbt en komponent i många elektroniska apparater som därmed kunde bli mycket mindre. Uppfinningen är en viktig del i den elektroniska revolution som ligger till grundr dagens IT-­samhälle.

4-plastic
Foto: Wikimedia commons CC-BY-SA-3.0

4. Tillverkning av plast – Karl Ziegler & Giulio Natta. Kemi 1963

På 1960-­talet introducerades nya typer av plast, tack vare metoder att tillverka polymerer som utvecklats av Ziegler och Natta. Plasten har blivit ett mycket användbart material som bland annat möjliggjort billig och hygienisk hantering av livsmedel.

5-BLUELED
Foto: Wikimedia commons CC-BY-SA-3.0

5. Blå LED-lampor – Isumi Akasaki, Hiroshi Amano & Shuji Nakamura. Fysik 2014

Tack vare utvecklingen av blå LED­ lampor kan man, genom atsammanfoga rött, grönt och blått ljus, skapa vitt ljus med LED-­teknik. Sådana lampor är mycket mindre energikrävande än glöd­ lampor. De kan också kopplas till batterier och laddas med solenergi. På så sätt bidrar de till en hållbar framtid och till att lysa upp fattiga delar av jorden.

6-rontgen
Foto: Wikimedia commons

6. Röntgenstrålar – Wilhelm Conrad Röntgen. Fysik 1901

Den allra förste Nobelpristagaren upptäckte en ny sorts strålar som gjorde att man kunde se materiens inre. Upptäckten bidrog både till öppna dörren till nya upptäckter inom fysiken och till stora medicinska tillämpningar.

7. Medicin mot malaria – Youyou Tu. Medicin 2015

7-malaria
Foto: James Gathany PD-US-HHS-CDC Wikimedia commons

Malaria är en infektionssjukdom som varje dag dödar över 2000 personer. De flesta av de döda är barn. Siffran hade varit ännu högre utan Youyou Tu. Genom utforska traditionell kinesisk medicin med moderna vetenskapliga metoder hon lyckades skapa ett läkemedel som har halverat dödlig­heten i malaria.

8. Den genetiska koden – Robert Holley, Har Gobind Khorana & Marshall Nirenberg. Medicin 1968

8-genetiskakoden
Foto: Wikimedia commons

I DNA-­molekylen finns kodenr hur organismer ska utvecklas. HolleysKhoranas och Nirenbergs knäckte denna kod och förstod hur informationen i DNA ska läsas. Genom att förstå denna process kan forskare idag få en djup kunskap om bio­ logiska processer och dessutom skapa effektiva läkemedel.

9. Ozon – Paul Crutzen, Mario Molina & Sherwood Rowland. Kemi 1995

9-ozon
Foto: Wikimedia commons

Ozon finns i atmosfären och spelar stor roll för livet på jorden eftersom den skyddar oss mot solens skadliga UV­-strålning. Crutzen, Molina och Rowland beskrev hur ozon skapas och bryts ner, och varnade tidigtr att människans utsläpp höll på att tunna ut ozonlagret. Tack vare deras varningar skärptes lagstiftningen och ozonlagret har börjat återhämta sig – något som är nödvändigtr vår överlevnad på den här planeten.


I samarbete med:

NmuSv


ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt

Lena Söderström

Tel 070-716 06 44

[email protected]