Teckningstävling 2007

Rita dig själv som forskare!

2007 välkomnades  ForskarFredag besökare att delta i en europeisk teckningstävling med chans att vinna fina priser! Barn och ungdomar i åldern 6–12 år och 13–18 år kunde delta.

Tävlingsuppgiften

Rita dig själv som forskare! Tänk dig att du som vuxen arbetar som forskare. Vad forskar du om? Hur går du tillväga, vad har du till din hjälp och hur ser omgivningen ut? Beskriv gärna också din tanke bakom teckningen med några ord eller meningar, på samma sida som bilden. Formatet ska vara max A3 och tävlingen är individuell.
Teckningarna skickades till den ForskarFredag-ort som låg närmast där den tävlande bor och som arrangerade en tävling för ålderskategorin. Varje ort utsåg tre lokala vinnare per ålderskategori. Bland dessa valde en nationell jury sammanlagt tre nationella vinnare i varje kategori. Både de lokala och nationella vinnarna offentliggjordes under ForskarFredag den 28 september 2007.

Priser

Varje lokal tävling delade ut fina priser till sina vinnare. De nationella vinnarna fick dessutom resa till Stockholm och gå på spännande besök med anknytning till kunskap och forskning. De yngre fick bland annat besöka”Hjärnkontoret” på Sveriges Television medan tonåringarna fick möjlighet att träffa årets Nobelpristagare. De nationella priserna möjliggjordes med stöd av KK-stiftelsen.

De nationella pristagarna deltog också i den europeiska tävlingen där tre vinnare i varje kategori fick resa till Bryssel under hösten och delta i en högtidlig prisutdelning i närvaro av EU:s forskningskommissionär. De europeiska vinnarna utsågs av EU-kommissionen.

Utställning

En del av de inkomna teckningarna ställdess ut under ForskarFredag på de orter som anordnade lokala tävlingar. Efter ForskarFredag skickades alla teckningar till Ilan Chabay, professor i Public Learning and Understanding of Science, för forskningsändamål. En del av teckningarna analyserads av Lori Adams Chabay, Ph.D. Hennes analys och slutsatser presenteras i denna VA-rapport (på engelska).

Jury

På de åtta ForskarFredag-orter som anordnade teckningstävlingen utsågs de tre bästa bidragen i varje tävlingskategori. De vinnande lokala bidragen bedömdes sedan av en nationell jury bestående av:

Gunnar Bjursell, Göteborgs universitet
Ilan Chabay, Göteborg Centre for Public Learning and Understanding of Science
Ewa Erixson-Carlqvist, AstraZeneca
Ulf Hall, KK-stiftelsen
Ingvar Isfeldt, Stiftelsen för Strategisk Forskning
Ylva Sjönell, VINNOVA
Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet
Anna-Maria Wiberg, Förbundet Unga Forskare
Lena Wollin, Vetenskapsrådet

Den europeiska juryn utsågs av EU-kommissionen.

Vinnare!

Första pris i ForskarFredags nationella teckningstävling tilldelas:

Sanna Haglund, Skövde
Juryns motivering: Bilden tecknar en modern forskare som arbetar processinriktat och målmedvetet med sina kollegor. Arbetsmiljön och syftet med forskningen är också väl beskrivna.
Ebba Rimsäter, Kalmar
Juryns motivering: Bilden beskriver en okonventionell engagerad forskare och visar tydligt syftet med forskningen från tanke till handling. Miljöskildringen är dessutom välgjord och naturtrogen.
Dixi Ye, Stockholm
Juryns motivering: Bilden illustrerar på ett fyndigt och elegant sätt den observerande forskaren. En ständigt aktuell frågeställning belyses med hjälp av välfunna symboler och attribut.

Dessa bidrag gick vidare till den europeiska finalen där tre vinnare utsågs av EU-kommissionen. Vinnarna i den internationella tävlingen blev:

  • Lukas Pocatko, Slovakien
  • Thomas Makrinoris, Grekland
  • Ewelina Dus, Polen

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *