Tema 2022: En bättre och friskare värld

Om kopplingen mellan naturens och människans hälsa!

Hur ser kopplingen ut mellan naturens och människans hälsa? Det är en av många frågor som ryms inom årets tema ”En bättre och friskare värld”. Foto:Alin Andersen/unsplash

Temat för årets ForskarFredag är “En bättre och friskare värld”.  Genom temat fördjupas kunskapen om naturens och människans hälsa och kopplingen däremellan – för när vi tar hand om jorden tar vi också hand om livet!

Med utgångspunkt i EUs fem missionsområden lyfter vi i år särskilt forskning för att bota cancer och andra sjukdomar samt forskning för att lösa framtidens klimat- och miljöutmaningar. EUs missionsområden har som mål att hitta lösningar på de viktigaste globala utmaningarna.

Över hela världen jobbar forskare just med att undersöka utmaningarna vi står inför och vilka lösningar vi kan använda för att ta oss an dem. Under ForskarFredag 2022 är du välkommen att möta några av dessa forskare. Passa på att ställa just dina frågor!

Inom årets tema ryms bland annat frågeställningar om:

  • Ekosystemet –  hur använder vi naturens resurser på rätt sätt,  och hur kan forskningen visa det bästa sättet att använda resurserna på ett mera hållbart sätt?
  • Klimatneutrala städer fram till 2030 – av och för medborgarna
  • Vård och hälsa i framtiden – hur ska vi undvika flera pandemier? 
  • Framtidens klimat och miljö – hur klimatförbereder vi oss?
  • Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar utveckling
  • Luftkvaliteten i våra städer
  • Framtidens mat- och djurhållning
  • Medborgarforskning, så kan unga vara med och jobba fram lösningar
  • Hur påverkar vår boendemiljö hälsan, tex att ha nära till grönytor?
  • Öppen vetenskap

ForskarFredag verkar för öppen vetenskap

Genom att bjuda in till aktiviteter och föra dialog om forskning över hela Sverige är ForskarFredag en arena för att göra forskningsdata och forskningsresultat fritt tillgängliga och för forskare att delta i sammanhang utanför akademin och föra dialog med olika samhällsaktörer.

ForskarFredag bjuder också in och ger allmänheten en chans att få förståelse för forskningsprocessen genom att anordna spännande aktiviteter öppna för alla – och genom att bjuda in till att delta själva i medborgarforskningsprojekt som till exempel Plastexperimentet.

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

Se vad som händer under ForskarFredag, sök på ort, datum och målgrupp.


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Medborgarforska för miljön!Hjälp forskare att kartlägga Sveriges plastskräp i september.

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]