Samarbetspartners 2022

Stort tack till våra samarbetspartners som möjligör den nationella samordningen av ForskarFredag 2022!

Vill din organisation också stötta ForskarFredag 2022? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2022:SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2022 genomförs med stöd av IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans DonationsfondSULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Wennergrenstiftelserna Vetenskapsrådet, Vinnova och Åforsk, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 101061464.

Stort tack!

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]