Samarbetspartners 2022

Stort tack till våra samarbetspartners som möjligör den nationella samordningen av ForskarFredag 2022!

Vill din organisation också stötta ForskarFredag 2022? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2022:SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2022 genomförs med stöd av IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans DonationsfondSULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Wennergrenstiftelserna Vetenskapsrådet, Vinnova och Åforsk, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 101061464.

Stort tack!

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]