Samarbetspartners 2022

Stort tack till våra samarbetspartners som möjligör den nationella samordningen av ForskarFredag 2022!

Vill din organisation också stötta ForskarFredag 2022? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2022:SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2022 genomförs med stöd av IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans DonationsfondSULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Wennergrenstiftelserna Vetenskapsrådet, Vinnova och Åforsk, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 101061464.

Stort tack!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?
Kontakt

ForskarFredag

[email protected]