Samarbetspartners 2021

$1

Vill din organisation stötta ForskarFredag 2022? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2021:


Kungl. Vitterhetsakademien
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2021 genomförs med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Kungl. VitterhetsakademienNaturvetarnaSULF – Sveriges universitetslärare och forskareSveriges IngenjörerVetenskapsrådetVinnova, och Wenner-Gren Stiftelserna, Åforsk stiftelsen samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA No 101036119.

Stort tack!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?
Kontakt