Stort tack till våra samarbetspartners som möjliggör den nationella samordningen av ForskarFredag 2021!

Vill din organisation stötta ForskarFredag 2021? Kontakta oss så berättar vi mer!

Samarbetspartners 2021:


Kungl. Vitterhetsakademien
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2021 genomförs med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Kungl. VitterhetsakademienNaturvetarnaSULF – Sveriges universitetslärare och forskareSveriges IngenjörerVetenskapsrådetVinnova, och Wenner-Gren Stiftelserna, Åforsk stiftelsen samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA No 101036119.

Stort tack!